Testlerimiz

Testlerimiz

Darbe Testi

Darbe Direnci, (ASTM-D2794) boya kuru filminin üzerine uygulanan ani kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir. Bu test darbe cihazı ile yapılır.

 

Konik Bükme Testi

Boyanmış test panellerinin konik şeklindeki mandrel etrafında bükülerek boya tabakasının elastikiyeti , kırılma direnci, uzaması ve test panelinden ayrılma direncini tespit etmek için kullanılan bir testtir.

 

Parlaklık Ölçme

Parçaların parlaklığı ölçülebilir ise (Parlaklık cihazının probe’unun ölçüm yapabileceği özelliklerde ise) parlaklık ölçüm cihazı kullanılarak ölçüm yapılır.

 

Kuru ve Yaş Kalınlık Ölçme

Tasarımlarınız için gerekli olan boya kalınlıklarının tarafımızca sağlandığının kanıtıdır.

 

Yapışma Testi

Boyalı parçaların, yüzeylerine yapışma testi cihazı ile 6 adet dikey çizgi ve bu çizgilere dik 6 adet yatay çizgi çekilir. Oluşan kare şeklindeki tabakaların yüzey özellikleri yapışma testi ile incelenir, yüzey karakterlerine göre boya kalitesi yorumlanır.

 

Kimyasal Analiz

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesinin belgelenmesi için laboratuvarımızda kaplama banyolarının kimyasal analizleri yapılmaktadır.