Politikalarımız

Kalite Politikası

 • Savunma ve havacılık sanayi sektöründe, metal yüzey üzeri kaplama ve boyama için müşterilerinin belirlediği istekleri ve yürürlükteki yasal şartları sağlayacak uygun ürünler üretip, zamanında teslim ederek, müşteri memnuniyeti sağlamak.
 • Kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve bunları temin edip etkin olarak kullanmak,
 • İnsan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmak,
 • Çalışan memnuniyetini ve gelişimlerini sağlamak
 • Tüm çalışanlarda kalite bilincinin oluşmasını-yerleşmesini sağlamak
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve ilk defada doğru üretim prensibi ile verimliliğin arttırılmasına çalışmak.

Çevre Politikası

 • Kalıcı çözümlerle çevre kirlenmesini önlemeye çalışmak
 • Doğal çevreyi etkileyecek hususlarda azaltıcı faaliyetler göstermek
 • Gerekli eğitim ve etkinlikler ile çevre temizliği için sürdürülebilirliği sağlamak
 • Atıkları kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüm ve geri kazanıma katkı sağlamak
 • Çevre mevzuatında belirtilen yasal şartlara ve diğer gereklilikleri uymak
 • Endüstriyel atık sularımız için ön arıtma faaliyetlerinde bulunmak
 • Çevre bilincini tüm paydaşlarımızda oluşmasını sağlamak

Bu politika doğrultusunda taahhütlerimizi tüm faaliyet alanlarımızda uygulayacak ve sürekli olarak takip ederek geliştireceğiz.

İSG Politikası

 • İşveren beklentilerine ve yürürlükteki ilgili tüm yasal ve diğer gerekliliklerine uymak
 • Tüm paydaşlarımız (işverenler, çalışanlar, altyükleniciler, tedarikçiler, ziyaretçiler, bölge halkları) için güvenli ortam oluşturmak
 • Oluşabilecek acil durumlar için planlama yaparak önlemleri belirlemek ve almak
 • İş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını, insanların uğrayacağı zararı önlemek için güvenli çalışma yöntemlerini uygulamak
 • Tehlikeleri ve riskleri belirleyip ortadan kaldırmak veya azaltmak
 • Çalışanlarımız için gerekli İSG eğitimlerini belirlemek ve sağlamak
 • Çalışanlarımızdan iş güvenliği konusunda geri bildirim almak
 • Güvenli iş yapım yöntemlerini belirlemek ve güvenli ekipman/araç sağlamak
  Bu politika doğrultusunda taahhütlerimizi tüm faaliyet alanlarımızda uygulayacak ve sürekli olarak takip ederek geliştireceğiz.